Fundacja Polska Sieć Polityki Narkotykowej uruchomiła bezpłatne porady dla osób uzależnionych.

Pomoc prawna, socjalna i zawodowa odbywa się w ramach projektu Centrum Reintegracji Społecznej. Działania kierowane są do osób będących w trakcie leczenia, po jego ukończeniu oraz osób, które przerwały terapię ale zachowują abstynencję.

Porady będą udzielane w siedzibie Fundacji oraz Stowarzyszenia JUMP 93 przy ul. Marszałkowskiej 85 i dodatkowo w naszej poradni przy ul. Hożej 57.

Zgłoszenia przyjmowane są osobiście. Wszelkich informacji udziela koordynatorka pod numerem: 881 415 522.

Więcej informacji również na stronie realizatorów projektu:

www.politykanarkotykowa.pl/dzialania-pspn/centrum-reintegracji-spolecznej-osob-uzaleznionych

Publikacja powstała na bazie dotychczasowych doświadczeń zarówno zaangażowanych pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej, jak również współpracujących z Głównym Inspektorem Sanitarnym przedstawicieli nauki oraz organów rządowych i samorządowych.

Głównym celem poradnika jest przekazanie syntetycznej wiedzy na temat istoty i genezy nowych substancji psychoaktywnych, zwanych potocznie „dopalaczami” łub w nomenklaturze prawnej środkami zastępczymi, tendencjom ich rozwoju na rynku polskim, a także zagrożeniom wynikających z ich stosowania w aspekcie zdrowotnym, społecznym i prawnym.

Pobierz poradnik