Publikacja powstała na bazie dotychczasowych doświadczeń zarówno zaangażowanych pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej, jak również współpracujących z Głównym Inspektorem Sanitarnym przedstawicieli nauki oraz organów rządowych i samorządowych.

Głównym celem poradnika jest przekazanie syntetycznej wiedzy na temat istoty i genezy nowych substancji psychoaktywnych, zwanych potocznie „dopalaczami” łub w nomenklaturze prawnej środkami zastępczymi, tendencjom ich rozwoju na rynku polskim, a także zagrożeniom wynikających z ich stosowania w aspekcie zdrowotnym, społecznym i prawnym.

Pobierz poradnik

Uwaga !!!

Ogłaszamy nabór do grup edukacyjnych (warsztatowych) dla młodzieży szkodliwie używających substancji psychoaktywnych (nieuzależnionych) oraz do grupy dla rodziców.

Cykl 12 spotkań (3 miesiące) - start we wrześniu.

Nabór trwa przez okres wakacji.


Więcej informacji pod nr tel. 22 621 13 59