Publikacja powstała na bazie dotychczasowych doświadczeń zarówno zaangażowanych pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej, jak również współpracujących z Głównym Inspektorem Sanitarnym przedstawicieli nauki oraz organów rządowych i samorządowych.

Głównym celem poradnika jest przekazanie syntetycznej wiedzy na temat istoty i genezy nowych substancji psychoaktywnych, zwanych potocznie „dopalaczami” łub w nomenklaturze prawnej środkami zastępczymi, tendencjom ich rozwoju na rynku polskim, a także zagrożeniom wynikających z ich stosowania w aspekcie zdrowotnym, społecznym i prawnym.

Pobierz poradnik