Terapia uzależnień jest drogą pomocy dla osób zażywających różne środki psychoaktywne (alkohol, narkotyki, leki, nikotyna, inne), dla których przyjmowanie tych substancji dominuje nad innymi zachowaniami i potrzebami. Zażywanie tych substancji wywołuje zmiany fizjologiczne, zmiany zachowań i procesów poznawczych. Uzależnienie może dotyczyć także innych, wydawałoby się zwykłych zachowań np. korzystania z kasyn, gier komputerowych, jedzenia, Internetu, które to zachowania nabierają z biegiem czasu nałogowego, destrukcyjnego charakteru.

Część osób zgłaszających się po pomoc ma świadomość swoich problemów, dla części zaś nie są one jasno określone lub w ogóle zaprzeczają ich istnieniu. Najczęściej doświadczają one negatywnych skutków swojej życiowej sytuacji, nie do końca wiążąc to ze swoim problemem. Te dotkliwe konsekwencje stanowią często motywację do szukania pomocy, a w konsekwencji podjęcia leczenia. Motywacja własna w leczeniu uzależnień jest ważnym ale też nie najważniejszym elementem w procesie zdrowienia. W trakcie leczenia może ona ulegać przeobrażeniom, stając się osobistym i ważnym elementem do podejmowania kolejnych kroków w kierunku zmiany.

Podstawą terapii uzależnień jest określenie i diagnoza problemu osoby zgłaszającej się po pomoc, a także zastosowanie najbardziej adekwatnego sposobu pomocy i zmiany, do jakiej gotowa jest dana osoba. W procesie leczenia ważne jest zapoznanie osoby uzależnionej z mechanizmami uzależniania, nabycie umiejętności ich rozpoznawania w swoim życiu oraz radzenia sobie z nimi w konstruktywny sposób. Zrozumienie tych mechanizmów i profesjonalna pomoc terapeutyczna w postaci regularnych spotkań indywidualnych bądź grupowych stanowi podstawę skutecznego procesu leczenia.

Zapewniamy dyskrecję i komfortowe warunki do pracy terapeutycznej.

Może się do nas zgłosić każdy, kto potrzebuje pomocy. Przyjmujemy bezpłatnie wszystkie osoby, bez względu na wiek i substancję od której się uzależniły (nieubezpieczone również).

 

W zakres pomocy oferowanej przez poradnie bezpłatnie zalicza się m.in.:

 

poradnictwo

 • dla osób używających narkotyków (nieuzależnionych)

 • dla rodzin osób uzależnionych

 • dla osób uzależnionych od narkotyków

 

terapia indywidualna

 • dla osób używających narkotyków (nieuzależnionych)

 • dla osób uzależnionych od narkotyków

 • dla rodzin osób uzależnionych

 

psychoterapia indywidualna

 • dla osób używających narkotyków (nieuzależnionych)

 • dla osób uzależnionych od narkotyków

 • dla rodzin osób uzależnionych

 

terapia grupowa

 • dla młodzieży zagrożonej uzależnieniem od narkotyków

 • dla osób uzależnionych od narkotyków

 • dla używających narkotyków (nieuzależnionych)

 • dla rodzin osób uzależnionych

 

konsultacje

 • lekarskie

 • prawne

 

profilaktyka

Nasza poradnia prowadzi działania profilaktyczne, których celem jest promocja zdrowia, propagowanie życia bez narkotyków oraz kreowanie twórczych postaw.

W ramach tych działań prowadzimy:

 • pogadanki dla nauczycieli, rodziców i dzieci,

 • prelekcje,

 • dyskusje,

 • zajęcia warsztatowe z grupą.

Poradnia realizuje Program CANDIS.
CANDIS to indywidualny program terapii dla osób mających problemy z powodu używania marihuany lub haszyszu finansowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Więcej informacji na stronie: www.candisprogram.pl