W naszej Poradni jest możliwość odbycia praktyk przez studentów zainteresowanych pracą z osobami uzależnionymi.

Wszystkich chętnych do odbycia praktyk prosimy o kontakt z kierownikiem poradni - Adamem Nykiem.

Praktyka studencka trwa maksymalnie 3 miesiące (z możliwością przedłużenia) i realizowana jest na zasadzie nieodpłatnej.

Poradnia zastrzega sobie prawo do skrócenia czasu praktyk wcześniej ustalonych w harmonogramie praktyk.