Nasza poradnia organizuje szkolenia skierowane do osób zawodowo zajmujących się problemem narkomanii – pedagogów, psychologów, kuratorów oraz pracowników socjalnych dotyczące tematyki interwencji, leczenia i pomocy w obszarze uzależnień i używania narkotyków, dopalaczy i innych środków psychoaktywnych.

Poradnia realizuje Program CANDIS.
CANDIS to indywidualny program terapii dla osób mających problemy z powodu używania marihuany lub haszyszu finansowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Więcej informacji na stronie: www.candisprogram.pl