Nasza poradnia organizuje szkolenia skierowane do osób zawodowo zajmujących się problemem narkomanii – pedagogów, psychologów, kuratorów oraz pracowników socjalnych dotyczące tematyki interwencji, leczenia i pomocy w obszarze uzależnień i używania narkotyków, dopalaczy i innych środków psychoaktywnych.