Terapia grupowa od indywidualnej różni się przede wszystkim tym, że oprócz psychoterapeuty podczas sesji znajdują się jeszcze inne osoby doświadczające podobnych, bądź zbliżonych problemów.

Celem terapii grupowej jest przepracowywanie własnych problemów. Podczas spotkań dowiecie się np. jak można zapobiec rozwojowi nałogu oraz jak sobie radzić z życiem jako współuzależniony. Zebrana grupa osób podzieli się swoimi doświadczeniami w zmaganiu się z nałogiem oraz udzieli niezbędnego wsparcia, zrozumienia trudności. Pracę w grupie w różnym stopniu koordynuje terapeuta. Jego rola jest zależna od potrzeb grupy oraz metody terapeutycznej. Jego działania mają na celu utrzymanie organizacji grupy oraz wpływanie na przebieg procesów grupowych.

Spotkania grupy trwają około 3h, odbywają się w stałych dniach i godzinach zazwyczaj raz w tygodniu. W terapii grupowej udział bierze zazwyczaj od 6 do 12 pacjentów oraz przynajmniej jeden terapeuta.

Przyjęcie do grupy terapeutycznej poprzedzone jest wstępną rozmową z terapeutą podczas indywidualnej wizyty w poradni, podczas której zbierane są cele i oczekiwania, informacje życiorysowe. Pacjent zostaje zapoznany z funkcjonowaniem grupy i zasadami obowiązującymi na terapii. Terapeutę obowiązuje tajemnica lekarska, a członków grupy zasada poufności pod rygorem usunięcia z grupy.

UWAGA!!! Od 1 lipca 2016r. dla OSÓB WSPÓŁUZALEŻNIONYCH WYMAGANE JEST SKIEROWANIE (od lekarza rodzinnego lub psychiatry)

Poradnia realizuje Program CANDIS.
CANDIS to indywidualny program terapii dla osób mających problemy z powodu używania marihuany lub haszyszu finansowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Więcej informacji na stronie: www.candisprogram.pl