Podczas sesji indywidualnej pacjent może przepracować różnego typu problemy, z którymi zgłasza się na terapię. Zadaniem terapeuty jest towarzyszenie pacjentowi w poszukiwaniu najlepszego rozwiązania jego problemów, przy zachowaniu szacunku do tempa i gotowości do zmian, jakie wykazuje pacjent.

Podczas pierwszych sesji terapeutycznych terapeuta ustala oczekiwania i cele, z jakimi osoba zgłasza się na terapię. W trakcie tych sesji przekazane są zasady obowiązujące w ramach terapii, przeprowadzany  jest wywiad dotyczący dotychczasowego życia pacjenta ze szczególnym uwzględnieniem problematyki, będącej powodem zgłoszenia się na terapię a także ustalane są realne cele do zrealizowania w terapii.

Spotkania terapeutyczne, odbywające się zazwyczaj raz w tygodniu stałych dniach i godzinach. W uzasadnionych przypadkach sesje mogą się odbywać częściej (dwa do trzech razy w tygodniu) lub rzadziej (np.  raz na dwa tygodnie).

Sesja terapeutyczna trwa 50 minut.

UWAGA!!!  Od 1 lipca 2016r. dla OSÓB WSPÓŁUZALEŻNIONYCH WYMAGANE JEST SKIEROWANIE  (od lekarza rodzinnego lub psychiatry)

Poradnia realizuje Program CANDIS.
CANDIS to indywidualny program terapii dla osób mających problemy z powodu używania marihuany lub haszyszu finansowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Więcej informacji na stronie: www.candisprogram.pl