Terapia rodzinna lub par proponowana jest w sytuacjach, kiedy problem jednego z domowników wpływa na całą rodzinę lub system rodzinny wpływa na powstanie zaburzenia indywidualnego.

Terapia rodzinna lub par zakłada, że rodzina tworzy pewien system, w którym poszczególni członkowie pozostając ze sobą we wzajemnych relacjach, oddziaływują na siebie i zmiana jest możliwa jedynie wtedy, gdy zmieni się funkcjonowanie całego systemu rodzinnego. Dlatego do tej formy terapii z reguły zapraszamy całą rodzinę, chociaż jest ona sytuacją dobrowolną. Niezbędna jest w niej aktywna współpraca wszystkich zainteresowanych. Nie wyklucza to jednak osób, które mają wątpliwości co do sensowności korzystania z terapii. Obecność każdego członka rodziny, nawet pozornie nie związanego z problemem, jest bardzo ważna.

Z terapii rodzinnej może skorzystać rodzina, która przeżywa kryzys lub boryka się z trudnościami, z którymi sama nie może sobie poradzić.

Sesja trwa zazwyczaj 120 minut.

Decyzja o czasie trwania terapii podejmowana jest wspólnie przez rodzinę i terapeutę.

UWAGA!!!  Od 1 lipca 2016r. dla OSÓB WSPÓŁUZALEŻNIONYCH WYMAGANE JEST SKIEROWANIE  (od lekarza rodzinnego lub psychiatry)

Poradnia realizuje Program CANDIS.
CANDIS to indywidualny program terapii dla osób mających problemy z powodu używania marihuany lub haszyszu finansowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Więcej informacji na stronie: www.candisprogram.pl