Poradnia powstała w 1998 roku, kiedy w Warszawie wzrosła liczba osób używajacych palonej heroiny, nie działał także środowiskowy program harm reduction. Bliskość Dworca Centralnego, miejsca spotkań osób używających narkotyków przyjmownych dożylnie, powodowała częste ich wizyty w ówczesnej siedzibie MONAR przy ul. Hożej 57.

Zwiększenie dostępności ofert pomocy terapeutycznej osobom używającym substancji psychoaktywnych z terenu Warszawy poprzez indywidualną i grupową terapię ambulatoryjną osób uzależnionych od narkotyków, terapię środowiskową, programy redukcji szkód w środowisku osób uzależnionych od narkotyków przyjmowanych drogą dożylną, program AlternativeDance (ograniczanie szkód zdrowotnych i edukacja prozdrowotna w środowiskach klubowych i innych miejscach spotkań warszawskiej młodzieży), terapię rodzin osób uzależnionych

Poradnia realizuje Program CANDIS.
CANDIS to indywidualny program terapii dla osób mających problemy z powodu używania marihuany lub haszyszu finansowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Więcej informacji na stronie: www.candisprogram.pl